KAYSERİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MERKEZİ (ETM) MÜDÜRÜ BERNA SAZAK 
“ENDÜSTRİYEL TASARIM GELİŞİYOR” PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTAY KAPSAMINDA ETM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
 

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün öncülüğünde, KOSGEB Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı tarafından desteklenen “Endüstriyel Tasarım Gelişiyor” projesi kapsamında; Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım (ET) stratejilerinin belirlenmesi, ET yol haritası dokümanlarının oluşturulması ve ET kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, Kayseri OSB Konferans Salonunda bir çalıştay gerçekleştirildi.

Bölge sanayicileri, Kayseri OSB Yöneticileri, Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü öğrencileri, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin iştirak ettiği toplantı yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Toplantının açılış konuşması Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir tarafından yapıldı. 

Daha sonra, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi (ETM) Müdürü Berna Sazak tarafından sunum yapıldı. Berna Sazak konuşmasında;

“Endüstriyel Tasarım Merkezi; Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü , Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes Teknopark A.Ş. ve Erciyes Üniversitesi dörtlü iş protokolü ile Oran Kalkınma Ajansı’nın mali destek programı kapsamında hayata geçirilen ve Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir kuruluştur. Merkezimizin yönetimi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne ait olup, müdürlüğümüzün sanayicilere hizmet noktasında en önemli projelerinden birisidir.

Amacımız, günümüz iş dünyasında fark oluşturmada, rekabet edebilmede, hizmette, imajda katma değer oluşturmada, markalaşmada, en önemli farklılaşma aracı olan tasarımın gücü ile firmaların buluşmasını sağlayarak, dünya standartlarında üretimi yapılmış koleksiyonlar ile bölgedeki Ar-Ge ve yenilikçi kapasitenin arttırılmasını sağlamaktır.

Öncelikli hedefimiz Kayseri sanayisinde katma değerin ve rekabet edebilirliğin arttırılmasıdır.

Ar-Ge, tasarım ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapan veya yapmayı hedefleyen tüm sektörlerdeki firmaların da projelerine destek verilmektedir.

Tasarım hizmeti sürecimizde birebir firma odaklı bir çalışma prensibi belirlenmiştir. Firmalar bize ulaştıktan sonra yapılan karşılıklı görüşmeler ve üretim tesislerine yerinde yapılan ziyaretlerle elde edilen veriler, alınan ürün kullanım analizleri, son kullanıcı analizleri, üretim tesisi, üretilebilirlik ve tasarım bilgileri ile firma ve ürün hakkındaki tüm bilgiler tasarım ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

Bu süreci takiben çalışma takvimi planlanıp ve iki taraf arasında yazılı olarak da anlaşma sağlanarak yeni ürün tasarım sürecine başlanılır.Yapılan tasarımlarda patent hakkı firmaya devredilmektedir.

Hayal gücü ve farklı tasarımlar çıkarma yetenekleri 10 kişiden oluşan deneyimli  “Tasarım Geliştirme Ekibimiz” , güncel tasarım trendleri doğrultusunda ihtiyaçlara en doğru şekilde yanıt veren tasarımları, firmaların konsept, marka değeri, üretilebilirlik, müşteri profili ve hedef pazar  gibi  kriterlere  uygun olarak üreticilerle buluşturmaktadır.

Yaklaşık 2 yıllık sürecimizde, yaklaşık 60 firmaya hizmet verilmiştir.

2016 yılında 60 adet ar-ge çalışması tamamlanmıştır.

2017 yılında 9 aylık döneme baktığımızda ise bu rakam yaklaşık 150 adete ulaşmıştır.

Hedefimiz ise geliştirilen tasarım ekibimiz ile birlikte bu artışı istikrarlı bir şekilde devam ettirip, bunun yanı sıra farklı sektörlerdeki sanayicilerin de taleplerine karşılık verebilmektir.

2017 İSMOB ve İMOB İstanbul Mobilya Fuarlarında, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi olarak 10 adet tasarımımız firma stantlarında sergilenmiştir.” Dedi.

Konuşmasının sonunda Berna Sazak, Endüstriyel Tasarım Merkezi tarafından bitirilen projelerden örnekler sundu.

Daha sonra, EÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Özgür Aksu tarafından birer sunum yapıldı.