“ENDÜSTRİYEL TASARIM GELİŞİYOR”

PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün öncülüğünde, KOSGEB Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı tarafından desteklenen “Endüstriyel Tasarım Gelişiyor” projesi kapsamında; Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım (ET) stratejilerinin belirlenmesi, ET yol haritası dokümanlarının oluşturulması ve ET kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, Kayseri OSB Konferans Salonunda bir çalıştay gerçekleştirildi.

Bölge sanayicileri, Kayseri OSB Yöneticileri, Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü öğrencileri, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin iştirak ettiği toplantı yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Toplantının açılış konuşması Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir tarafından yapıldı. Özdemir konuşmasında;

Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bir bütündür.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalara ürün tasarımı konusunda destek vermek; tasarımın ve inovasyonun önemini sanayi kültürüne dâhil etmek amacıyla kurumumuz tarafından Endüstriyel Tasarım Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede endüstriyel tasarım kültürünün oluşturulması ve ticarileştirilmesi amacıyla önemli bir adım atılmıştır.

Türkiye’nin küresel pazarda rekabet gücünü arttırmak için tasarım politikalarının belirlenmesi, tasarımcılarla sanayicileri bir araya getiren ortak platformların oluşturulması ve küresel pazarda güçlü bir “Türk Tasarımı” imajının yerleştirilmesine katkıda bulunan faaliyetler gerçekleştirilmek istenmektedir.

 

Rekabet ortamının çok gelişmiş olduğu günümüz piyasa ortamında ürünler için bu tür tasarım ve yenilikler çok büyük önem taşımaktadır. Bunun en önemli kanıtı, teknik bakımından aynı olsalar da iki ürün arasından tasarım açısından daha iyi tasarlanmış ve estetik kaygı taşıyan ürünlerin tercih edilmesidir.

Endüstriyel tasarımda en önemli kıstas ürünlerin seri üretim halinde üretebilecek şekilde tasarlanmasıdır.

Projemiz, Endüstriyel Tasarım Desteği ve danışmanlık hizmetleriyle Kayseri sanayisinin kurumsal ve teknolojik gelişimine katkı sağlamayı ve ülke kalkınmasına model olmayı hedeflemiştir.

Bu amaçla özgün ürünleri tasarlayabilen, mevcut ürünleri geliştirebilen, bölgesindeki ve ülkesindeki sanayi teknolojik yapısının gelişimine katkı sağlayan ve küresel rekabet gücüne ulaşmış dünya markası tasarımlar ortaya çıkarmayı istemekteyiz.

Sanayi alanında kurumsal gelişim açısından önemli olan projemiz sayesinde katma değerin artırılması ve rekabet edebilirliğin sağlanması, kapasite artırımı ve ileri teknolojili katma değerli ürünlerin üretilmesidir.

Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren Endüstriyel Tasarım Merkezi’nde, bölge sanayicilerinin beklentileri doğrultusunda bu yıl 150 civarında tasarım projesi gerçekleşmiştir. Bu sayının yıl sonuna kadar daha da artacağı hedeflenmektedir.” Dedi.

Daha sonra, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi ( ETM ) Müdürü Berna Sazak ve EÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Özgür Aksu tarafından birer sunum yapıldı.

Sunumlarda; geleceğin tasarımcısı ile sanayiciyi bir araya getirmenin önemi, tasarımın sistematik ve endüstriyel hale getirilmesi, mesleki eğitimde geliştirilmiş sistematik tasarımlar, makine tasarım ve imalatı projeleri, üniversite sanayi işbirliği, üniversite ve Kayseri ETM arasında ortak projeler geliştirilmesi, dünyada rekabet eden projeler, Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi ( ETM ) tarafından bölge sanayicilerine sunulan tasarım hizmetleri olmak üzere çalıştaya dair diğer konu başlıkları üzerinde ayrıntılı bilgiler verildi.

Kaynak: www.kayseriosb.org